“ก้าวแรกอันมั่นคง เสริมส่งอนาคตสดใส”
บริหารงานโดย เภสัชกรหญิง ธิดาเทพ ดาวพิเศษ (ครูมะเต้า)
ภบ.(เกียรตินิยม), MBA. (MTSU, U.S.A.)

พม., ศษ.บ (ปฐมวัย)

ก้าวแรกสู่โลกภายนอกของเด็กน้อยวัยเตรียมอนุบาล (1 - 3 ปี)

พรั่งพร้อมด้วย กิจกรรมนานาชนิด ซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรพัฒนาความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการปรับให้เหมาะกับวัยและความสนใจของน้องน้อยๆ โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 26 ปี
ของคณะครูและผู้บริหารที่มีวุฒิความรู้ความสามารถ ด้านปฐมวัย
อย่างแท้จริงควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ และให้คำแนะนำเรื่องยา โดยเภสัชกรปริญญา (เกียรตินิยม)

ที่นี่อุดมไปด้วยสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อขยายประสบการณ์ของเด็กๆ ให้ทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ จัดการเสริมทักษะด้วยการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
และชั่วโมงคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโปรแกรมเพื่อการศึกษากว่า 60 โปรแกรมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี มีโทรทัศน์วงจรปิดช่วยในการดูแล
การปฏิบัติงานของครู เด็กได้เรียนรู้โดยรับประสบการณ์ตรงผ่านการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย) อีกทั้งให้ความรัก
ความอบอุ่น ความใกล้ชิด ด้วยอัตราส่วนผู้ดูแล 1 คนต่อเด็ก 4-5 คน และมีการติดตามพัฒนาการของเด็กอยู่เสมอแก่ท่านผู้ปกครอง โดยผ่านทาง
สมุดบันทึกพฤติกรรมประจำวัน ผลงานฝึกทักษะต่างๆ และสมุดรายงานประจำตัว (สมุดพก)

 

  เกี่ยวกับเรา

  ประวัติความเป็นมาและการเริ่มต้น

  ก่อตั้งคิดดี้เนอร์สเซอรี่ คณาจารย์

  และผู้ทรงคุณวุฒิของสถานรับเลี้ยง

  เด็กของเรา


  รายละเอียดเพิ่มเติม >>

  ระเบียบการ

  คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเรื่อง

  ระเบียบการต่างๆ ได้ในหน้า

  ระเบียบการ


  รายละเอียดเพิ่มเติม >>

  ค่าธรรมเนียม

  คุณสามารถตรวจสอบข้อมูล

  ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

  กับเราได้ในหน้า ค่าธรรมเนียม


  รายละเอียดเพิ่มเติม >>

  กิจกรรม

  เราส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จัก

  ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

  วัฒนธรรมประเพณี และการเคารพ

  ผู้ใหญ่ ผ่านกิจกรรมหลายๆ อย่าง


  รายละเอียดเพิ่มเติม >>

  สาระน่ารู้

  คิดดี้เนอร์สเซอรี่ของเราพร้อมให้

  ข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวการการเลือก

  สถานเตรียมอนุบาลให้กับลูกน้อย


  รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
การติดต่อ: ยินดีต้อนรับทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.30 น.

  • หากต้องการชมสถานที่ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 1 - 2 วัน
  • หากต้องการชมกิจกรรมของเด็กๆ และการดำเนินการเรียนการสอน แนะนำให้ติดต่อในวันทำการปกติ ก่อน 10.30 น
  • "ตึก 2 ชั้น หน้ากว้าง สูงโปร่ง โล่ง สบาย สีสันสดใส เหมาะกับเด็กเล็ก"

    กรุณาสังเกตตัวตึก เนื่องจากผู้ปกครองหลายท่านเข้าผิดที่ จึงมาแจ้งให้ทางคิดดี้เนอร์สเซอรี่ ทราบว่ามีผู้แอบอ้าง

    ทำให้เข้าใจผิด คิดว่าเป็นที่เดียวกันกับสถานรับเลี้ยงเด็กคิดดี้ ทำให้หลายท่านเสียโอกาสมาเรียนที่คิดดี้เนอร์สเซอรี่

    หลายท่านยอมเสียเงิน 2 ต่อ เพื่อย้ายมาหาสิ่งที่ดีกว่า

หมายเหตุ:
คิดดี้เนอร์สเซอรี่ รับมอบตัวเด็กใหม่ ที่ตึกใหญ่ของคิดดี้เนอร์สเซอรี่ เพียงแห่งเดียว (ตามภาพ ตึก 2 ชั้น หน้ากว้าง ชั้นบนทาสีเหลืองสด)
อยู่ในบริเวณรั้วเดียวกับโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษณ์ธนบุรี และไม่มีสาขาใดๆ ทั้งสิ้นKiddy Nursery

คิดดี้เนอร์สเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็ก ที่พร้อมมอบก้าวแรกอันมั่นคงให้กับลูกน้อยวัยเตรียมอนุบาล
(1 - 3 ปี) อุดมไปด้วยสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อขยายประสบการณ์ของเด็กๆ
ให้ทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรพัฒนาความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับให้เหมาะกับวัยและความสนใจของน้องน้อยๆ โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 26 ปีของคณะครู

เบอร์โทรศัพท์ : 02-433 9710/02-434 1739
มือถือ : 089-223 9248
แฟ็กซ์ : 02-883 4164
Bookmark and Share
Kiddy Nursery 14/11 ถ.อรุณอมรินทร์ เข้าทางประตู เดียวกับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล(มีศาล พระพรหม) เดิมเป็น ภัตตาคารเจ้าพระยาปิ่นเกล้า แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 (E) kiddy@nurserykiddy.com / tidathep.daophises@yahoo.co.th